За нас Продукти и услуги Новини Клиенти
 Национална агенция за кредитен рейтинг

През лятото на 2005 г. НАКР обяви започване на дейността си в България. НАКР предоставя услуги, свързани с присъждане на кредитен рейтинг, на компании, общини и финансови институции на територията на страната.

От началото на 2006 г. НАКР е асоцииран партньор в България на Moody’s Investors Service, водещата агенция за кредитен рейтинг в света. Партньорството на НАКР с Moody’s ще предостави достъп на анализаторите от НАКР до световнопризнатите рейтингови методологии на Moody’s, което ще позволи на нашата агенция да се възползва от над 100-годишния опит на Moody’s в оценката на кредитния риск. Нашите анализатори са обучени по методологията и най-добрите практики на Moody’s.

Благодарение на съвместната работа с Moody’s, НАКР ще бъде в състояние по-добре да подпомага участниците на българските финансови пазари в набирането на капитал, чрез местни рейтинги, изготвени от НАКР и международни рейтинги, изготвени от Moody's.

Национална Агенция за Кредитен Рейтинг, Всички права запазени. 2005
Този сайт е създаден от Magic Solutions