За нас Продукти и услуги Новини Клиенти
 Преглед

НАКР предлага следните услуги:

  • Изготвяне на кредитен рейтинг на институции
  • Изготвяне на кредитен рейтинг на институции въз основа на публична информация
  • Кредитни проучвания
  • Анализ на сектори

НАКР се фокусира върху изготвянето на местни рейтинги на три основни типа институции в България: фирми, финансови институции и общини. В допълнение към изготвяне на кредитни рейтинги на институции, агенцията ще оценява също и конкретни облигационни емисии и финансиране на проекти.

Основната цел на НАКР е да оцени кредитоспособността на клиента, което представлява оценка на риска от неплащане на заеми, облигации и всички други източници на външно финансиране.

Национална Агенция за Кредитен Рейтинг, Всички права запазени. 2005
Този сайт е създаден от Magic Solutions