За нас Продукти и услуги Новини Клиенти
 Новини
1 2 3


16 Март 2010
Национална агенция за кредитен рейтинг потвърждава кредитния рейтинг на „ЗД Евроинс” АД

„Национална агенция за кредитен рейтинг” АД (НАКР), асоцииран партньор на Moody’s Investors Service в България, потвърждава дългосрочния местен рейтинг за финансова стабилност на „ЗД Евроинс” АДbgA3 и краткосрочния местен рейтинг за финансова стабилност bgP-2. На рейтингите се присвоява негативна перспектива.

Местните рейтинги на НАКР представят мнението на агенцията за сравнителната степен на кредитен риск на дружествата в границите на България. При анализа на финансовата стабилност на застрахователно дружество се оценява способността на дружеството да изплаща задълженията си по застрахователни полици.

„ЗД Евроинс” запазва рейтинг bgA3, който е от инвестиционен клас и свидетелства за висока финансова сигурност. Рейтингът е подкрепен от стабилната пазарна позиция, особено в областта на автомобилното застраховане, предприетите мерки за намаляване на рисковата изложеност и нарастващите възможности за кръстосани продажби в групата на „Еврохолд България”. Традиционно дружеството поддържа добър финансов профил, който обаче изпитва негативните ефекти на общото за застрахователния сектор влошаване на конюнктурата през последната година и половина. Благоприятно влияние на рейтинга оказва и значителния финансов ресурс, с който разполага мажоритарния акционер „Евроинс иншурънс груп” именно с цел развитие и подкрепа на застрахователния бизнес на групата.

Промяната на перспективата на рейтинга от „стабилна” на „негативна”отразява отслабването на част от показателите за рентабилност и капиталова адекватност на дружеството по отношение на критериите за настоящото ниво на рейтинг. Подобно поведение на факторите, подкрепящи рейтинга, е нормално в условия на криза, но продължителното задържане на тези нива излага „ЗД Евроинс” на риск от намаляване на финансовата стабилност в случай на нови значителни предизвикателства към дейността на дружеството. Такива например биха могли да бъдат трайно изпреварващ темп на ръста на изплащаните обезщетения спрямо спечелените премии, съществени загуби в инвестиционния портфейл или запазване на сравнително високия процент несъбираеми премии по застраховки.„Национална агенция за кредитен рейтинг” АД е частна агенция със седалище в София. От началото на 2006 г. НАКР е асоцииран партньор на Moody’s Investors Service в България, водещата агенция за кредитен рейтинг в света. Рейтингите, които НАКР присъжда, се изготвят според световно-признатите методологии и практики на Moody’s и се определят по сравнителна скала от bgАаа (най-висок рейтинг) до bgС (най-нисък). Повече информация за НАКР можете да намерите на адрес: //www.ncrarating.com.
12 Октомври 2009
Национална агенция за кредитен рейтинг присъди първоначален кредитен рейтинг на „Булгартрансгаз” ЕАД
повече »

24 Септември 2009
„Национална агенция за кредитен рейтинг” присъди първоначален кредитен рейтинг на „Алфа Финанс Холдинг” АД
повече »

31 Август 2009
Национална агенция за кредитен рейтинг понижи кредитния рейтинг на „Хринад” ООД
повече »

20 Юли 2009
Национална агенция за кредитен рейтинг понижи кредитния рейтинг на „Еврохолд България” АД
повече »

19 Май 2009
Национална агенция за кредитен рейтинг присъди първоначален кредитен рейтинг на „ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД
повече »

24 Април 2009
Национална агенция за кредитен рейтинг потвърждава кредитните рейтинги на „Алфа Кредит” АДСИЦ и променя перспективата
повече »

16 Април 2009
Национална агенция за кредитен рейтинг потвърди рейтинга на „Л.К.С.” ООД
повече »

18 Декември 2008
Национална агенция за кредитен рейтинг потвърди рейтинга на "Албена Инвест Холдинг" АД
повече »

17 Декември 2008
Национална агенция за кредитен рейтинг потвърди рейтинга на "Картекс П" АД
повече »


1 2 3

Национална Агенция за Кредитен Рейтинг, Всички права запазени. 2005
Този сайт е създаден от Magic Solutions