За нас Продукти и услуги Новини Клиенти
 Новини

31 Август 2009

Национална агенция за кредитен рейтинг понижи кредитния рейтинг на „Хринад” ООД

 

„Национална агенция за кредитен рейтинг” АД (НАКР), асоцииран партньор на Moody’s Investors Service в България, понижи дългосрочния местен кредитен рейтинг на „Хринад” ООД на bgBa3 от bgBa2. Краткосрочният кредитен рейтинг остава bgP-4, а перспективата е негативна.

Местните рейтинги на НАКР представят мнението на агенцията за сравнителната степен на кредитен риск на дружествата в границите на България. При анализа се оценява възможността и готовността на дадено предприятие да погасява финансовите си задължения напълно и навреме.

Понижението на рейтинга на „Хринад” ООД отразява нестабилните финансови резултати на дружеството, които са свързани както с резките колебания в цените на суровините, така и с неблагоприятното развитие на основните му пазари в България  и ЕС. През последните три години дружеството е подложено на значителна ценова конкуренция от местни производители и от внос. След значителната загуба през 2008 г. ръководството предприема редица мерки за оптимизация на разходите за персонал и дистрибуция. Оперативните резултати през 2009 г. до момента се подобряват, но дългосрочните последици от кризата върху конкурентната позиция на компанията остават неясни.

Перспективата на рейтинга на „Хринад” е негативна поради несигурността, на която е изложено дружеството по отношение реализацията на своята продукция на адекватни цени.

„Хринад” ООД е нова и модерна птицекланица, част от група предприятия в рамките на „Видексим холдинг”, с дейност в областта на птицевъдството. Групата притежава активи по веригата на производство от отглеждането на бройлери, през кланица и транжорна до дистрибуция към крайния клиент. Финансовата подкрепа, която оказва „Видексим холдинг” е ключов фактор в подкрепа на рейтинга на „Хринад” ООД.
 назад »
Национална Агенция за Кредитен Рейтинг, Всички права запазени. 2005
Този сайт е създаден от Magic Solutions