За нас Продукти и услуги Новини Клиенти

 НАКР Рейтинг

Клиент

 
Дата на присъждане на рейтинг

 
Дългосрочен местен НАКР рейтинг

 
Краткосрочен НАКР рейтинг

 
Перспектива

 
"Ти Би Ай Кредит" ЕАД 20 юли 2006 bgA3 bgP-2 стабилна
ЗК "Лев Инс" АД 29 октомври 2007 bgA3 bgP-2 положителна
"Картекс П" АД 13 ноември 2007 bgBaa1 bgP-3 стабилна
"Куантум Дивелопмънтс" АДСИЦ 20 ноември 2007 bgBaa3 bgP-3 стабилна
"Албена" АД 07 декември 2007 bgA2 bgP-2 стабилна
"Албена Инвест Холдинг" АД 09 декември 2007 bgA3 bgP-2 стабилна
"Хринад" ООД 09 април 2008 bgBa3 bgP-4 отрицателна
"Л.К.С." ООД 10 април 2008 bgBaa3 bgP-3 стабилна
"Еврохолд България" АД 14 май 2008 bgA3 bgP-2 стабилна
"Алфа Кредит" АДСИЦ 13 октомври 2008 bgBaa3 bgP-3 стабилна
"ЗД Евроинс" АД 02 декември 2008 bgA3 bgP-2 стабилна
"ТЕЦ Марица Изток 2" ЕАД 19 май 2009 bgAa3 bgP-1 стабилна
"Алфа Финанс Холдинг" АД 24 септември 2009 bgA2 bgP-2 стабилна
"Булгартрансгаз" ЕАД 12 октомври 2009 bgAa1 bgP-1 стабилна

Национална Агенция за Кредитен Рейтинг, Всички права запазени. 2005
Този сайт е създаден от Magic Solutions